Kibera

Børnebibliotek i slummen

Kibera er Afrikas næststørste slumområde, der bor ca 300.000 mennesker uden vand, strøm, kloakering, toiletter m.m.  i blikskure og papkasser.
Her under Coronaen i 2020 og 2021 er folk i Kibera ramt af arbejsløshed, på grund af de udeblevne turister.  Mange har ikke penge til at spise sig mæt hver dag.  Derfor er mange af de lukkede skoler gået i gang med et madprogram, hvor de laver mad til børnene 2-5 gange om ugen.  Vi har besluttet at støtte 2 af disse madprogrammer. 

Det er hovedsaglig folk der er vandret fra landsbyerne ind til hovedstaden med ønsket om et job og et bedre liv end ude på landet.  Der er mange meget initiativrige folk, blandt indbyggerne, det betyder at der trods pengemangel og intet job, alligevel er gang i mange private frivillige projekter for at støtte områdets børn og udsatte.

Blandt disse projekter samarbejder vi med Power Women Group og Bethel School and Children Center.

Børnene får mad ved  nye madprogrammer under Corona-krisen

Børnene får mad ved nye madprogrammer under Corona-krisen

Januar 2015 etablerede vi et lille børnebibliotek i slumområdet i Kibera.  Børnebiblioteket blev placeret i en lille børnehave, drevet af en aktiv kvindegruppe Power Women, Kibera.

Børnebiblioteket består af ca 400 børnebøger på engelsk og swahili.   Kvinderne fik undervisning i brugen af bøgerne og det enkle udlånssystem.

Bethel School and Children Center, har ca 300 elever og et lille børnehjem hvor der bor ca 20 børn, helt ned fra babyalderen og op til ca 11 år.

Skolen havde slet ingen bøger.  I januar 2016 fik vi etableret et lille skolebibliotek med 400 bøger til frilæsning, altså ikke fagbøger til matematik eller gerografi, men skønlitterære bøger til fornøjelseslæsning. Bøgerne bliver flittigt brugt og skolen melder tilbage at de hver dag afsætter en time til enten højtlæsning for hinanden eller frilæsning og elevernes læsekundskaber er siden bøgernes ankomst steget meget.

Eleverne er meget glade for bøgerne og de spørger nu efter flere :)  Ligesom skolen spørger efter fagbøger bl.a. til matermatik,  som vil gøre det lettere at undervise og lettere for eleverne at modtage undervisning, som i dag kun foregår via tavleundervisning.

Vi har besøgt Bethel 3 gange siden etableringen, senest i februar 2018, hvor vi har suppleret med nye bøger. Bøgerne bliver flittigt brugt og elevernes kundskaber i alle fag, er blevet forbedret.

Vi har lavet en lille film om skolebiblioteket i Kibera, den kan du se her.